Projektowanie instalacji elektrycznych odgromowych

Projektowanie

Specjalizujemy się w sporządzaniu projektów budowlanych, wykonawczych, budowlano-wykonawczych w branży elektroenergetycznej, obejmujących swym zakresem w szczególności:

  • przyłącza nN 0,4kV do budynków jednorodzinnych i zamieszkania zbiorowego,
  • instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne w budynkach jednorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
  • instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe,
  • instalacje oświetlenia wzdłuż ulic i dróg, oświetlenia placów zabaw, parkingów itp.,
  • linie kablowe nN 0,4kV i SN 15kV,
  • linie napowietrzne nN 0,4kV i SN 15kV,
  • stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4kV,
  • farmy fotowoltaiczne.