Outsourcing prac projektowych

Outsourcing

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku prowadzimy również outsourcing prac projektowych. Jest to rozwiązanie innowacyjne i bardzo korzystne ze względu na:

  • kontrolę kosztów operacyjnych (jedna faktura VAT),
  • zyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najwyższej jakości,
  • zwolnienie własnych zasobów ludzkich do innych celów,
  • szybkie uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje w danej chwili (np. sezon urlopowy),
  • uporanie się z funkcją trudną do rozwiązania lub nie możliwą do kontrolowania,
  • podział ryzyka.