Kosztorysy instalacje elektryczne

Kosztorysowanie

Na potrzeby realizacji zadań z branży elektroenergetycznej, sporządzamy kosztorysy przy wykorzystaniu programu Norma, w szczególności:

  • kosztorysy ofertowe,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • kosztorysy zamienne,
  • kosztorysy powykonawcze,
  • uproszczone kalkulacje kosztów.